Skip to main content

Kosten

Omdenken

WMO

Mijn begeleiding wordt door de gemeente voor personen van 18 jaar en ouder gefinancierd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ik heb contracten bij de gemeentes Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, Staphorst, Zwartewaterland en Meppel. Dat betekent dat ik in deze gemeenten geregistreerd sta als hulpverlener.

Met je hulpvraag kun je terecht bij de afdeling WMO van de gemeente. Daar kijken ze samen met jou hoeveel uur per week jij hulp nodig hebt en welke (soort) hulpverlening het beste bij jou past.

Eigen bijdrage

De kosten van de begeleiding en ondersteuning worden vanuit de gemeente vergoed. Voor de WMO-hulp die je krijgt, betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Dit bedrag is niet erg hoog. Het kan per gemeente wat verschillen. De bijdrage is afhankelijk van je (gezamenlijke) inkomen.

"Mensen hebben geen ADHD, ASS, PDD-NOS, e.d. maar ik zie dit als een eigen karakter."