Skip to main content

Hoe en voor wie?

Samen naar een oplossing toewerken

Kennismaken, klikgesprek

Voor mij zijn mensen mensen en ik denk niet in hokjes. Geen ‘doelgroepen’ dus. Wel vind ik dat er een ‘klik’ moet zijn. Vandaar dat we eerst een klikgesprek voeren. Samen kijken we dan of het klikt.

In het klikgesprek maken we kennis en vertellen we allebei iets over onszelf. Jouw hulpvraag komt natuurlijk aan bod. Misschien vind je het fijn/handig als ik help om die hulpvraag ‘scherp’ te krijgen. Ook bespreken we hoe we samen naar een oplossing toe kunnen werken. Verder vragen we elkaar wat we van elkaar willen weten. Uit zo’n gesprek blijkt wel of die klik er is.

Aanvraag via de gemeente (WMO)

Mijn dienstverlening valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De gemeente voert die wet uit. Als jouw hulpvraag binnen de WMO past, krijg je een indicatie. Daarvoor komt de gemeentelijke WMO-consulent bij jou thuis voor een ‘keukentafelgesprek’ (dat kan natuurlijk evengoed in de kamer ).
Tijdens dit gesprek wordt bekeken wat jij nodig hebt en hoeveel uur ik jou per week mag begeleiden en ondersteunen. Als je het fijn vindt, ben ik ook bij het keukentafelgesprek aanwezig.

Als er na het keukentafelgesprek een gezamenlijk akkoord is, ontvang je van de gemeente een ‘beschikking’. In deze beschikking staat een verslag van het gesprek, het doel van het hulp- of begeleidingstraject en de geplande startdatum.

Is de beschikking rond, dan kunnen we dus van start. De afgesproken uren zet ik in voor jou.

"Don't downgrade your dream just to fit your reality. Upgrade your conviction to match your destiny."